Tatry Podhorie

Liptovská Teplička

Drevené zrubové domy s úzkymi dvormi a 117 stodôl. Spolu so zemiakovými pivnicami, prameňom Škverkovec, skalnou vyvýšeninou Turnička, dreveným amfiteátrom a výhľadom na terasovité políčka a Vysoké Tatry… Pivničky sú vyhĺbené kolmo do zeme 2,5-3 m, majú  hruškovitý tvar, striešku z guľatiny a na nej mačinu. Vďaka vápencu a stabilnej teplote 2-6*C uchovajú dobrú kvalitu potravín po celý rok. Týchto  419 zemiakových pivníc je európskym unikátom. Aj terasovité polia, ktoré vznikli oraním do svahu a navršovaním skál na pestovanie zemiakov a obilnín,  získali ocenenie Rady Európy 2015 a Liptovská Teplička sa stala v roku 2007 Dedinou roka.  Je tu pamätná izba na významného rodáka Mons. Štefana Náhalku (pápežského preláta a zakladateľa Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme) a výstava tradičného ľudového bývania. Barokový rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi bol vysvätený v roku 1759. Kríž na konci dediny postavili na znak vďaky Tepličania, ktorí sa šťastlivo vrátili domov z Ameriky začiatkom 20.storočia: tu sa lúčili pri odchode a vítali pri návrate. Pri prechádzke obcou ešte stretnete v krojoch oblečené ženy, či konské povozy, pasúce sa stáda oviec, budete obdivovať ľudovú architektúru a drevené zrubové domy a ochutnáte jedinečné výrobky miestnej biofarmy.  Okolím obce vás prevedie náučný chodník dlhý 6,5 km (dá sa skrátiť len na 2km) s informáciami o krajine, vodstve, živočíchoch a rastlinstve, mokradiach…

 

0
You don't have permission to register