Image Alt

Skalná vyvýšenina Turnička

Liptovská Teplička má bohatú históriu a tradície. Goralskí horali z pomedzia Hornej Oravy a Kysúc sa tu usadili v 17. storočí a zakladajú dedinu s názvom Teplička podľa potoka, ktorý takmer nikdy nezamŕzal.

Zaujímavosti o lokalite

Od začiatku 20. storočia sa k pôvodnému názvu pridáva pomenovanie „Liptovská“. Finančné príjmy Tepličanov pochádzali z drevorubačstva, poľnohospodárstva a živočíšnej výroby.
Unikátne terasovité polia vznikli oraním do svahu a navršovaním skál, ktoré sa vyberali ako nežiaduce z pôdy. Jeden úzky pás mal viacerých majiteľov. Využívali sa na pestovanie zemiakov, obilnín a vyhotovenie sena. Neskorým príchodom združstevňovania a vôľou obyvateľov nedošlo k rozoraniu medzí. Dodnes tak môžeme obdivovať pásy políčok siahajúcich k oblohe ,,schody do neba“.

Liptovská Teplička
Liptovská Teplička

.

Adresa

ADRESA

Uhlárová 103, 059 40 Liptovská Teplička

GPS

48.96432, 20.0897

Prístup k lokalite

Prístup k danému miestu

Pešo asi 10 minút, od amfiteátra v Liptovskej Tepličke.

Mapa a navigácia

Photo & video

Objavte ďalšie trasy Nepoznané Tatry

You don't have permission to register