Prameň Hornádu

Prameň Hornádu pri Liptovskej Tepličke je jedným z viacerých prameňov rieky Hornád v okolitých vrchoch.

Zaujímavosti o lokalite

Má nadmorskú výšku 927 metrov, a rieka Hornád má celkový tok dlhý 286 km. Preteká oblasťami ako Slovenský raj známou roklinou Prielom Hornádu, vlieva sa do rieky Bodrog pri meste Košice, ktorá je súčasťou rieky Tisa. Tisa tvorí hranicu medzi Slovenskom a Ukrajinou a následne sa vlieva do Čierneho mora. Hornád tak prispieva k bohatstvu vôd Bodrogu a Čierneho mora.

Pramen Hornadu Liptovska Teplicka
Pramen Hornadu Teplicka

.

Adresa

ADRESA

059 40 Liptovská Teplička / Vikartovce 3074, 059 19 Vikartovce

GPS

48.9807, 20.10631

Prístup k lokalite

Prístup k danému miestu

Prameň sa nachádza pri ceste z Liptovskej Tepličky do Vikartoviec. Pri ceste sú vyznačené smerové tabule a nachádza sa tu malé parkovisko.

Mapa a navigácia

Photo & video

Objavte ďalšie trasy Nepoznané Tatry

You don't have permission to register