Novolesnianske unikáty

Slnečné hodiny v Novej Lesnej predstavujú fascinujúci spôsob sledovania času a sú viacnásobné, pozostávajúce z južných, západných a poludňajších hodín.

Zaujímavosti o lokalite

Slnečné hodiny
Ste na pobyte v Tatrách a Podhorí a hľadáte miesta, atrakcie, ktoré ste ešte nenavštívili? Jedným z takých miest sú Slnečné hodiny v Novej Lesnej. Len málo kto o nich vie a fyzicky sa ich bol aj doknúť.
Základnou ideou týchto Slnečných hodín, bolo vytvorenie priestoru ponúkajúceho možnosť zamyslenia sa. Zamyslenia sa nad časom, sledovania jeho priebehu v súvislosti so zdanlivým pohybom Slnka na oblohe, a nad zamyslením sa samého nad sebou. Nad tým že čas je možné využiť, ale aj premárniť. Návštevníkovi je tiež poskytnutá základná informácia k panoráme Vysokých Tatier. Priestor Slnečných hodín je zložený z týchto prvkov: slnečné hodiny, objekt panoramatickej orientácie, meditačné stolce.

Nová Lesná
Nová Lesná

Sinajská kaplnka
Vedeli ste, že práve v obci Nová Lesná s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry sa nachádza Sinajská kaplnka? Kaplnka bola vysvetená tedajším biskupom Františkom Tondrom v roku 2005. Sinajská kaplnka pozostáva z obetného stola, desa­tora a aj zvonice. Objekt je posta­vený na mieste bývalých kame­ňov zakla­da­te­ľov.
Má kru­hový pôdo­rys, na kto­rom sú osa­dené dve betó­nové platne s tex­tom desa­tora na sever­nej strane a veža-zvonica (sym­bol vstupu) kaplnky-kruhu na strane juž­nej. V cen­trál­nej časti kru­ho­vej plo­chy je malý obetný stôl pre prí­padné nepra­vi­deľné sláv­nostné boho­služby.

Adresa

ADRESA

Janka Počúvaja, 357, 059 86 Nová Lesná

GPS

49.1231, 20.25284

Prístup k lokalite

Prístup k danému miestu

Zaujímavosti sa nachádzajú v severnej časti obce, dostupné pohodlne autom.

Mapa a navigácia

Photo & video

Objavte ďalšie trasy Nepoznané Tatry

You don't have permission to register